Presse Archiv - Talking On The Telephone - Rock'n'Roll And Teen Pop - Boppin' Around

Presse-Archiv-Talking-On-The-Telephone-Rock-n-Roll-And-Teen-Pop-Boppin-Around

Toen papa beer Richard Weize enkele jaren geleden uit Bear Family stapte om met zijn nieuwe Richard Weize Archives label nog kleinere rock 'n' roll niches te exploreren bracht hij in 2017 twee volumes Talking On The Telephone uit gewijd aan "bijna een halve eeuw muziek over de telefoon", zijnde enerzijds blues, rhythm 'n' blues en gospel en anderzijds hillbilly. Volume 3 en 4 zouden over rock 'n' roll en pop gaan maar voor het zover was stopte Weize om onder meer gezondheidsredenen met Richard Weize Archives. Bear Family zelf pikt nu de telefoondraad weer op met een derde deel dat nergens het woordje "volume" draagt en rock 'n' roll en teenpop behandelt in één CD.

De twee RWA CD’s hadden een historische benadering omdat de muziek deels terugging tot de tijd waarin de telefoon nog als een half wonder werd beschouwd, maar tegen de jaren '50 was het een dagelijks gebruiksvoorwerp dat vaak in liedjes opdook omdat het nu eenmaal een handig communicatiemiddel tussen geliefden vormde én omdat het privacy inhield, vertrouwelijke gesprekken tussen verliefde tieners ver weg van de bemoeizieke oortjes van hun ouders. Met andere woorden: déze Talking On The Telephone draait gewoon om de muziek met aan boord verschillende rock 'n' roll klassiekers als Chantilly Lace van The Big Bopper (Donna Dameron's door The Big Bopper zelf geschreven antwoord Bopper 486009 staat er ook op, en in het CD-booklet staat eindelijk het volledige verhaal achter die single), Buzz Buzz A Diddle It van Freddy Cannon en Memphis Tennessee van Chuck Berry die nog een tweede keer opbelt met het iets minder bekende Come On.


Brenda Lee mag ons altijd uit bed bellen en doet dat hier twee keer met de beschaafde rockers Bigelow 6-200 en Ring-A-My Phone. Van die Ring-A-My Phone staat op de CD ook een tweede versie van Dinah Washington in een ander, meer uitgewerkt arrangement, een rock 'n' roll nummer van Dinah Washington dat helaas niet op haar recente Bear Family CD A Rockin' Good Way (BCD17520) stond terwijl het nochtans een van haar weinige échte rock 'n' roll nummers is. Bekende namen met minder bekende songs zijn Jerry Lee Lewis' medium tempo Hello Hello Baby op Sun Records dat een bluesy insteek heeft, Billy Fury met de stroll Phone Call, Lew Williams' primitieve rhythm 'n' blues stomper Teenagers Talkin' On The Phone, Ring My Phone van Tommy Sands, Carl Perkins' ietwat vrijblijvende Columbia opname Just Thought I'd Call die nochtans uit 1958 stamt, en Mickey & Sylvia met het hypnotiserend mooie Can't Get You On The Phone.

Johnny Burnette's pas in 2003 uitgebrachte uptempo één-man-op-één-akoestische-gitaar demo Operator (er bestaat geen afgewerkte versie van) is uitstekend, het in 1962 onuitgebracht gebleven I Just Called Up To Say Goodbye is met violen en vrouwelijke achtergrondkoren doordrenkte highschool Roy Orbison waardig. Ook Paul Anka's medium tempo Kissin' On The Phone is teen rock, terwijl Bobby Darin de pop tour op swingt met If A Man Answers. Ex-Du Droppers Big Bob Kornegay's Your Line Was Busy is een zwarte rock 'n' roll screamer, zwarte rock 'n' roll op stroll tempo is Ron Holden's bijna hetzelfde getiteld Your Line Is Busy. Bill Woods levert een scheve streep primitivobilly af met Phone Me Baby, Hello van The Nutmegs en Here At My Phone van Mel Williams zijn doo-wop ballades.

Minder voor de hand liggend maar sympathiek en vrolijk rockend zijn The Orlons met Don't Hang Up. Claudine Clark's The Telephone Game uit 1962 is meidenpop die richting Motown gaat, en The Marvelettes in Beechwood 4-5789 op Motown sublabel Tamla uit datzelfde jaar 1962 zijn een meidengroep die meer meidengroep als Motown klinken. Nog early sixties maar in een andere, meer laid back stijl die later zou evolueren tot popcorn is Got To Call That Number van Bobby Mitchell, een song die niet op zijn recente Jasmine CD Try Rock And Roll (JASCD) staat. Stilistisch is deze CD met 28 tracks 1955-1963 erg gevarieerd, maar dat maakt juist de charme uit van dit soort releases, samen met de mooie presentatie, want zoals altijd bij de Duitse re-issue wereldkampioen steekt er een verzorgd full colour boekje van 32 pagina’s bij met foto’s, retro-illustraties en track per track info. Info: www.bear-family.com (Frantic Franky)

 


 

 

 

When daddy bear Richard Weize left Bear Family a few years ago to explore even smaller rock 'n' roll niches with his new Richard Weize Archives label, he released two volumes of Talking On The Telephone in 2017 dedicated to "almost half a century of music on the phone", being blues, rhythm 'n' blues and gospel on the one hand and hillbilly on the other. Volumes 3 and 4 were supposed to be about rock 'n' roll and pop, but before that Weize stopped with Richard Weize Archives for health reasons among others. Bear Family himself now picks up the phone wire again with a third part that doesn't carry the word "volume" anywhere and covers rock 'n' roll and toe pop in one CD. The two RWA CDs had a historical approach because the music partly went back to a time when the phone was still considered half a miracle, but by the 1950s it was an everyday utensil that often appeared in songs because it was a convenient means of communication between lovers and because it contained privacy, confidential conversations between teenagers in love far away from their parents' meddling ears. In other words: this Talking On The Telephone simply revolves around the music with on board several rock 'n' roll classics like Chantilly Lace by The Big Bopper (Donna Dameron's self-written answer Bopper 486009 is also on it, and the CD booklet finally contains the complete story behind that single), Buzz Buzz A Diddle It by Freddy Cannon and Memphis Tennessee by Chuck Berry who calls a second time with the slightly lesser-known Come On. Brenda Lee is always allowed to call us out of bed and here she does it twice with the civilized rockers Bigelow 6-200 and Ring-A-My Phone. The CD also contains a second version of that Ring-A-My Phone in another, more elaborate arrangement, a rock 'n' roll song by Dinah Washington that unfortunately wasn't on her recent Bear Family CD A Rockin' Good Way (BCD17520) while it is one of her few real rock 'n' roll songs. Famous names with lesser known songs are Jerry Lee Lewis' medium tempo Hello Hello Baby on Sun Records that has a bluesy approach, Billy Fury with the stroll Phone Call, Lew Williams' primitive rhythm 'n' blues stomper Teenagers Talkin' On The Phone, Ring My Phone by Tommy Sands, Carl Perkins' somewhat non-committal Columbia recording Just Thought I'd Call which however dates back to 1958, and Mickey & Sylvia with the hypnotic Can't Get You On The Phone. Johnny Burnette's only in 2003 released uptempo one-man-on-one acoustic-guitar demo Operator (there is no finished version of it) is excellent, the in 1962 unreleased I Just Called Up To Say Goodbye is worthy of high school Roy Orbison with violins and female background choirs. Paul Anka's medium tempo Kissin' On The Phone is toe rock as well, while Bobby Darin swings up the pop tour with If A Man Answers. Ex-Du Droppers Big Bob Kornegay's Your Line Was Busy is a black rock 'n' roll screamer, black rock 'n' roll on stroll tempo is Ron Holden's almost the same titled Your Line Is Busy. Bill Woods delivers a slash of primitivobilly with Phone Me Baby, Hello by The Nutmegs and Here At My Phone by Mel Williams his doo-wop ballads. Less obvious but sympathetic and cheerfully rocking are The Orlons with Don't Hang Up. Claudine Clark's The Telephone Game from 1962 is girl's pop heading towards Motown, and The Marvelettes in Beechwood 4-5789 on Motown sublabel Tamla from the same year 1962 are a girl's group that sounds more like Motown. Still early sixties but in another, more laid back style that would later evolve into popcorn is Bobby Mitchell's Got To Call That Number, a song not on his recent Jasmine CD Try Rock And Roll (JASCD). Stylistically this CD with 28 tracks 1955-1963 is very varied, but that's the charm of this kind of releases, together with the beautiful presentation, because as always with the German re-issue world champion, there is a neat 32 page full color booklet with photos, retro illustrations and track by track info. Info: www.bear-family.com (Frantic Franky)

The fields marked with * are required.

Related products
Talking On The Telephone - Rock'n'Roll And Teen Pop (CD)
Various: Talking On The Telephone - Rock'n'Roll And Teen... Art-Nr.: BCD17599

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$11.26