Press Archives - Nate Gibson Nate Gibson & The Stars Of Starday - American Music Magazine September 2019, Schweden

Bildschirmfoto-2019-09-08-um-14-56-41
Preview: Bildschirmfoto-2019-09-08-um-14-56-34 Preview: Bildschirmfoto-2019-09-08-um-14-56-46 Preview: Bildschirmfoto-2019-09-08-um-14-56-22 Preview: Bildschirmfoto-2019-09-08-um-14-56-28

Nate Gibson gav för några år sedan ut boken om skivbolaget Starday. Nu han har letat upp fjorton av Stardays originalartister - Betty Amos mcd Judy & Jean, Bill Clifton, Rudy Grayzell, Wade Jackson, Sleepy LaBccf, Little Roy Lewis, Jesse McReynolds, Darncll Miller, Frankic Miller, Arnold Parker, Margit Sing-leton and June Stearns. Nate gör duetter med alla i 24 spår, resultatet är absolut inte fvskam, visserligen börjar åldern ra ut sin rätt på ett par av legenderna men i stort är jag faktiskt rätt imponerad av resultatet. Oppningspåret «Rain, Rain» samt «Family Man» mcd Frankic Miller sitter som en smäck och dit hör också uptempospåren med Arnold Parker i «Find A New Woman», Darnell Miller i «Royal Flush• och «Mark Of Cain», Sleepy I.aBeef i «All The Time» och «Fm Through». Rudy Grayzell står i egen klass mcd rockrökarna «Let's Get Wild• och «Ducktail». Bland ballader är June Stearns helt suverän i «Wc Got Things In Common». Det bifogade häftet är på 56 sidor och rejält med information artisterna och inspelningarna. Nate Gibson gör att kanonjobb. Ro Rerglind

 


 

 

Nate Gibson left for another year after the boken about the Starday ski resort. We've just had Starday's original artists - Betty Amos mcd Judy & Jean, Bill Clifton, Rudy Grayzell, Wade Jackson, Sleepy LaBccf, Little Roy Lewis, Jesse McReynolds, Darncll Miller, Frankic Miller, Arnold Parker, Margit Sing-leton and June Stearns. Nate is a duo with all in 24 spår, result is absolutely not possible, visserligen börjar age groups have their right to a par of legends but in the short term is de facto right impressed by result. Oppningspåret "Rain, Rain" and "Family Man" with Frankic Miller sitter as a smack and this is also uptempo with Arnold Parker in "Find A New Woman", Darnell Miller in "Royal Flush- und "Mark Of Cain", Sleepy I.aBeef in "All The Time" and "Fm Through". Rudy Grayzell stands in a classic mcd rockrökarna "Let's Get Wild" and "Ducktail". Bland ballader är June Stearns helt suverän i "Wc Got Things In Common". The bifogate hatch is on 56 sides and is filled with information from artists and inspectors. Nate Gibson makes the canon job. Ro Rerglind

 

The fields marked with * are required.

Related products
Hint!
Nate Gibson & The Stars Of Starday (CD)
Nate Gibson: Nate Gibson & The Stars Of Starday (CD) Art-Nr.: BCD17588

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$16.92 $19.18