Presse - Various Artists Sun Shines On Hank Williams - Sun Artists Sing The Songs Of...American Music Magazine September 2019, Schweden

Skivan inleds med en demo på •Hey Good Lookid» med Ernie Barton som är ett av åtta tidigare outgivna spår. Dessa blandas med outgivna alternativa tag-ningar, odubbade spår och rena demos och vi hittar till och med ett nya namn i Anette McGce som gör •Your Cheatid Heart• och Jeannie Greene från Cor-inth, Mississippi, som spelade in fyra spår hon betalade för, ett av dessa är .Your Cheatin. Heart». Även Gliff Gleaves ger sig på samma låt år 1958. På det här albumet kan man verkligen skilja agnarna från vetet då det är en enorm klass-skillnad på de inspelningar som Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Sonny Burgess eller Warren Smith presenterar gentemot många av de mindre namnkunniga artisterna.

Jag är inte så säker på att Hank skulle uppskattat en del av det här bottenskrapet, men det kan vara ursäktat då det rör sig om demos som aldrig var tänkta att ges ut och jag kan nog tycka att dc skulle passat bättre som fyllnads-spår på cn box. Det medföljande häftet har inte lika utförliga scssiondiskografi-er som när Weize satt vid rodret och det är beklagligt. Hank Davis som skrivit texten i häftet medverkar själv med en låt. Han skickade in ett demoband i början på 60-talet, fick svar av Scotty Moore att det lät bra men att han skulle göra eget material. Ban-det har återfunnits i Suns arkiv och Hank kunde inte motstå frestelsen att ta med ett spår. Bo Berglind


 

Skivan started with a demo on -Hey Good Lookid" with Ernie Barton who is one of the previous outgivers. These are accompanied by outgivings of alternative tag tags, and we have been given a new name in Anette McGce as the -Your Cheatid Heart - and Jeannie Greene from Cor-inth, Mississippi, who played in four of these tags, one of them being your cheatin. Heart". Even Gliff Gleaves was on the same album in 1958. On this album you can see some very different characters from the album, because there is an enormous class-skilling on the inspirations of Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Sonny Burgess or Warren Smith who are presented by many of the less well-known artists.

He is not so sure that Hank would appreciate a part of this harder stuff, but it may have been original when he saw demos that were once drenched in the stuff and that he could not say that he would be better off filling the box. The following paragraphs do not contain the same detailed discography that is used when wheat is full and it is deplorable. Hank Davis, who wrote the text in hatter, personally participates with a lock. Han sent in a demo volume at the beginning of the 60th year, fucked by Scotty Moore that it was easy for him to make his own material. The band has found a new source in Sun's archive and Hank did not resist the idea of using a feel. Bo Berglind

 

The fields marked with * are required.

Related products
Sun Shines On Hank Williams - Sun Artists Sing The Songs Of...  (CD)
Various Artists: Sun Shines On Hank Williams - Sun Artists Sing... Art-Nr.: BCD17504

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$13.52 $18.05