Presse Archiv - Various Artists Blues Kings Of Baton Rouge (2-CD) - Back to the Roots, Holland

Het is best opmerkelijk te noemen dat de eerste bluesopnames uit Baton Rouge, toch een gereputeerde stad en niet zo ver van New Orleans, pas van 1954 dateren, toen songsmid en labeleigenaar van Feature Records J.D. `Jay' Miller als eerste Lightnin' Slim opnam. Deze dubbelaar con-centreert zich op de blues- en rootsmuziek vanaf dan tot 1971, toen deze stijlen ver-smolten met meer hedendaagse.

"Ongeveer in chronologische volgorde" is een eerste indicatie van de rommelige samen-stelling. Bovendien raak je misleid door de foto van de cover van de veelgeprezen Excello-verzamelaar Swamp Blues', waar-mee deze dubbel-cd amper een song over-lapt. Dat Slim Harpo de uitvoerder van negen van de 57 nummers is en bijna een `best of op zich vormt met o.a. 'I'm A King Bee' en 'Baby, Scratch My Back' helpt evenmin. Voorts werd er ruimte gelaten voor toverversies van 'Boogie Chillun' (The Nitehawks) en 'I'm Evil' (Lightnin' Slim) die het origineel nooit naar de kroon steken.

Tegelijk wordt de weliswaar talrijke biogra-fische info slechts met mondjesmaat losge-laten doorheen de verschillende trackcom-mentaren. Het zijn maar enkele formaliteiten die deze schijfjes eerder geschikt maken voor wie de blues van Baton Rouge wil ontdekken of de tijd niet neemt om zelf een compilatie te maken. Zonde vanwege de schat aan pareltjes die er wél in zitten. De akoestische versie van 'Smokestack Lightning' door Clarence Edwards is heerlijk, Moses Smith (aka Whispering Smith) weet solo perfect te boeien op harmonica in 'Baton Rouge Breakdown', Robert Pete Williams ontroert in zijn ode `Goodbye Slim Harpo' en in `Who Broke The Lock' horen we een zeld-zame keer Butch Cage op fiddle. Namen als Lonesome Sundown, Raful Neal (vader van Kenny), Henry Gray, Silas Hogan of Sally Dotson (lonesome girl power) & Smoky Babe mogen we niet vergeten, maar het mag allemaal aantrekkelijker opgediend. Olivier Verhelst

 

It's quite remarkable that the first blues recordings from Baton Rouge, a renowned city and not so far from New Orleans, date back to 1954, when song smith and label owner of Feature Records first recorded J.D. `Jay' Miller as Lightnin' Slim. This double focuses on blues and root music from then until 1971, when these styles fused with more contemporary ones.

"Approximately in chronological order" is a first indication of the messy composition. Moreover, you'll be misled by the photo of the cover of the acclaimed Excello collector Swamp Blues', with which this double CD barely over-laps a song. The fact that Slim Harpo is the performer of nine of the 57 songs and is almost a `best or on its own with a.o. 'I'm A King Bee' and 'Baby, Scratch My Back' doesn't help either. There was also room for magic versions of 'Boogie Chillun' (The Nitehawks) and 'I'm Evil' (Lightnin' Slim) which never look like the original.

At the same time, the although numerous biographical information is only marginally released through the different trackcom-mentars. These are just a few formalities that make these discs more suitable for those who want to discover the blues of Baton Rouge or don't take the time to make a compilation themselves. It's a shame because of the treasure trove of gems in it. The acoustic version of 'Smokestack Lightning' by Clarence Edwards is delightful, Moses Smith (aka Whispering Smith) knows how to captivate solo on harmonica in 'Baton Rouge Breakdown', Robert Pete Williams moves in his ode `Goodbye Slim Harpo' and in `Who Broke The Lock' we hear a rare time Butch Cage on fiddle. Names like Lonesome Sundown, Raful Neal (Kenny's father), Henry Gray, Silas Hogan or Sally Dotson (lonesome girl power) & Smoky Babe may not be forgotten, but it's all served up more attractively. Olivier Verhelst

 

The fields marked with * are required.

Related products
Blues Kings Of Baton Rouge (2-CD)
Various Artists: Blues Kings Of Baton Rouge (2-CD) Art-Nr.: BCD17512

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$15.79 $18.05