Press Archive - The Everly Brothers - Studio Outtakes - Twoj Blues, Polen

BEAR FAMILY PRESSE Magazin: Twoj Blues, Polen Ausgabe Sommer 2019
BCD 17587 EVERLY BROTHERS "Studio Outtakes" 

THE EVERLW BROTHERS
Studio Outtakes Bear Family Productions Charakterystyczne współbrzmienie głosów braci Dona i Phila Everly przeszło do historii rock'n'rolla. Pierwsze przeboje nagra-li w 1957 r. dla niezależnej wytwórni Cadence. Ich muzyka nie miała żadnego związku z bluesem, raczej była przykładem, jak rock podany w kulturalny sposób, staje się produktem maso-wej konsumpcji. Nowa kompilacja archiwalnych nagrań zawiera aż 34 utwory. Na pewno zainteresuje poszukiwaczy rzeczy nieznanych, staroci i nostalgicznych przeżyć. Największym ma-gnesem wydawnictwa jest to, że są to niepublikowane wersje wielu piosenek The Everly Brothers, jak Poor Jenny występują-ca w trzech wersjach. Poznajemy talent wykonawczy zespołu w czystej formie — śpiew najczęściej jedynie z akompaniamen-tem gitar akustycznych. Bear Family specjalizuje się w udostęp-nianiu rarytasów wszelakiej muzyki i ma przebogaty katalog. Ryszard Gloger

 

THE EVERLW BROTHERS
Outtakes Bear Family Productions Studio The characteristic consonance of the voices of Don and Phil Everly brothers has gone down in rock'n'roll history. They recorded their first hits in 1957 for the independent label Cadence. Their music had nothing to do with blues, rather it was an example of how rock, given in a cultural way, is becoming a product of mass consumption. The new compilation of archival recordings contains as many as 34 songs. I'm sure it'll be interesting for those looking for unknown things, old age and nostalgic experiences. The biggest ma-gnes of the release is that these are unpublished versions of many songs by The Everly Brothers, as Poor Jenny performs-ca in three versions. We get to know the performance talent of the band in pure form - singing usually only with the accompaniment of acoustic guitars. Bear Family specializes in providing delicacies of all kinds of music and has a rich catalogue. Richard Gloger

The fields marked with * are required.

Related products
Hint!
Songs Our Daddy Taught Us (2-CD)
The Everly Brothers: Songs Our Daddy Taught Us (2-CD) Art-Nr.: BCD17355

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$22.58
Hint!
Studio Outtakes (CD)
The Everly Brothers: Studio Outtakes (CD) Art-Nr.: BCD17587

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$11.26